Медицински сестри

На европейския пазар на труда все повече се търсят медицински сестри. За тяхното успешно интегриране не винаги се изисква дълъг стаж, често достатъчни са само образованието и владеенето на съответния чужд език.

Реализация на медицинските сестри на европейския пазар на труда

В последните години много медицински сестри намират реализация в Германия, където тази професия се цени високо, дава отлични професионални възможности и е високо заплатена. Освен в болниците и частните клиники медицинските сестри могат да намерят добре платена работа и в семейства, нуждаещи се от уменията им при обгрижването на техен болен роднина.

Придобиването на квалификационна степен „медицинска сестра“ е възможно в колежите към медицинските университети в градовете: София, Благоевград, Враца, Шумен, Плевен, Стара Загора, Добрич, Сливен, Хасково, Пловдив и Бургас. Приемът е след завършено средно образование, срокът на обучение за всички специалности е 3 години, разпределени в 6 семестъра. Обучението се провежда съгласно съвременния учебен план и програми, отговарящи на европейските и световни стандарти.

Трудностите при намирането на работа в чужбина на медицинскте сестри най-често са свързани със слабото владеене на съответния чужд език, което е задължително условие. Обикновено се изисква ниво на владеене по европейската езикова рамка минимум В2. За щастие възможностите за изучаването на чужди езици са многобройни, а в момента тече и програмата „Аз мога повече“ на Агенцията по заетостта към Министерството на труда и социалната политика, предлагаща безплатни курсове.

Как да кандидатствам за работа в Германия

Документите, необходими за кандидатсването на медицинските сестри включват: автобиография, нотариално заверени копия, преведени на съответния чужд език, на дипломата за завършено професионално образование, документите за допълнителна професионална квалификация/специализация или курс, трудовата/осигурителна книжка; копие на паспорта, сертификат за владеенето на чужд език.

Възможно е медиицинските сестри, които нямат необходимата езикова подготовка първоначално да започнат работа и като болногледачи в семейства или старчески домове. Обикновено задълженията им включват 24 часовото обгрижване на съответното лице, нуждаещо се от медико-социални грижи. В тези случаи медицинските сестри живеят и се хранят в съответното семейство като така се спестяват голяма част от дневните им разходи.

Атрактивни предложения за работа в Германия на медицински сестри могат да бъдат открити и на сайта на „Балканинвест.ЕУ“, който се обновява ежедневно. На него можете да прочетете и допълнителна информация, която ще Ви е от полза при кандидатсване за работа в Германия както и да се запознаете с всички предложенията за работа в България предлагани от нашата агенция за подбор на персонал.