Инфо Работа в Германия

Възможностите за работа в Германия са многобройни, но кои все пак са най-желаните служители и какви са изискванията на немските власти към чуждестранните работници, тази информация събрахме за Вас от различни източници като EconomyNews.bg и Агенцията по заетостта към Министерството на труда и социалната политика.

Четири групи професии са сред най-търсените за работа в Германия – инженери, лекари, готвачи и сервитьори за хотелиерство и ресторантьорство, както и болногледачи. За тези кадри по-лесно се получават разрешения за работа. Малък проблем има единствено за лекарите и медицинските сестри, тъй като това са регулирани професии и за тях се изисква признаване на дипломи и квалификации преди да се започне работа. Лица с висше образование, които сключат трудов договор по специалността, която са завършили, получават разрешение за работа, без да се прави пазарен тест. Тоест без да се проучва пазарът на труда в Германия, дали има подходящи граждани или от страните, за които не се прилагат преходни периоди.

Знаме на Германия

Знаме на Германия

Какво Ви е необходимо за работа в Германия?

За извършване на работа в Германия трябва преди започване на дейността да се вземе разрешение за работа под формата на „Arbeitserlaubnis-EU“ или “Arbeitsberechtigung-EU”. Молбата за издаване на разрешение за работа трябва да се подаде от чуждестранния работник в писмен вид в компетентната Агенция по труда. Това би трябвало да стане още преди влизането в страната. Ако Агенцията по труда в окръга, в който ще се извършва дейността, издаде разрешение за работа, то компетентната Служба за чужденци за предвиденото място за престой, издава по служебен път удостоверение за правото на престой, в което също се отбелязва разрешението за работа.

Къде да кандидатствате?

Агенцията по заетостта започна в края на месец април и прием на документи на кандидати за работа в Германия в туристическата индустрия. Желаещите да работят в Германия трябва да подадат в бюрата по труда по местоживеене следните документи: заявление за посредничество – по образец, заверено от Дирекция “Бюро по труда”, копие на диплома за професионално образование или свидетелство/удостоверение за завършен курс за професионална квалификация по специалността, копие на трудова или осигурителна книжка, удостоверяваща трудов стаж по професията, за която се кандидатства, автобиография на български език, включваща и информация за продължителността на обучение и трудовия стаж по специалността, както и данни за мястото и продължителността на изучаване на немски език.

Атрактивни предложения за работа в Германия можете да намерите и на сайта на „Балканинвест.ЕУ“, специализирана агенция за работа в Германия, които се обновяват ежедневно. На него можете да прочетете и допълнителна информация, която ще Ви е от полза при кандидатстване за работа в Германия, както и да се запознаете с всички предложения за работа в България предлагани от нашата агенция за подбор на персонал.

kandidati