Тестове по английски език

Обикновено, когато кандидатствате за работа познанията по съответния чужд език, който се изисква, се проверяват по време на самото интервю или още в предварителния разговор по телефона. Много често, обаче работодателят държи бъдещият му служител да притежава и международен сертификат удостоверяващ езиковите му умения. Английският език се налага като работен в много фирми в България, за това е важно да притежавате международен сертификат за владеене на английски език.

Кои са най-престижните изпити по английски език в целия свят?

Кои са най-престижните изпити по английски език в целия свят? Изпитът TOEFL е най-старият и достъпен изпит по английски език в целия свят. Той се провежда от 1964 година наса. Изпитът има и интернет вариант, който също е признат по света. Повече от 5000 колежа, университета и агенции в 80 страни са приели резултатите от TOEFL. Така, примерно, учениците могат да използват изпита за да учат във Великобритания и други европейски страни, Австралия, Нова Зеландия, Хонг Конг, Сингапур, Япония и Корея, САЩ и Канада. Тестът проверява четирите езикови умения, тези които са от най-голямо значение за осъществяване на комуникация- говорене, слушане, четене и писане. Ударението е поставено на използването на английски език за комуникиране. През 2006 излиза нова версия на изпита, озаглавена „Новото поколение TOEFL“ и включваща диагностични сведения за силните и слабите страни на този, който полага изпита.

Сертификатите на Кеймбридж FCE (First Certificate in English), CAE (Certificate in Advanced English) и CPE (Certificate of Proficiency in English) са може би най-престижната и ползваща се с огромна популярност квалификация за изучаващите английски като чужд език в цял свят. Сертификатите на Кеймбридж FCE, CAE и CPЕ имат безсрочна валидност и са приравнени към Общата европейска езикова рамка на света.

Годишно над 3 милиона души в 130 страни се възползват от уникалната възможност да докажат езиковата си компетентност, чрез полагане на съответните изпити към университета Кеймбридж. Притежанието на сертификат на Кеймбридж служи за прием в университет в България и чужбина. В България сертификатите на Университета Кеймбридж се администрират от Британския съвет България. Формат на изпитите за FCE, CAE и CPE Форматът на изпитите за FCE, CAE и CPE е стандартен и задължителен и за трите нива. Той включва 5 компонента: четене с разбиране, писане, граматика и лексика, слушане с разбиране, говорене.

Изпитът GMAT оценява основните езикови, математически и аналитични умения на кандидатите, изложени в писмена форма. Тестът е създаден, за да бъде в помощ на бизнес училищата, които предлагат магистърски програми. Някои университети и колежи изискват резултати над определен минимум. Други изискват такъв резултат само за някои части на изпита. Самият изпит се състои от три основни дяла, а кандидатитре могат да се явяват неограничен брой пъти на него, като обикновено се взема предвид при кандидатсване в даден колеж или университет най-високия постигнат резултат. GMAT изпитът е стандартизиран.

Съдържание на изпита

Всеки отделен тест съдържа едни и същи формат и области на съдържание. Теста съдържа три основни секции – Analytical Writing (аналитично писане), Quantitative Reasoning (съставена от разделите Problem Solving и Data Sufficiency) и Verbal Reasoning (съставена от разделите Critical Reasoning и Reading comprehension). Всяка част се оценява възоснова на специфични за нея въпроси. Важно е да знаете че GMAT оценява умения и способности които се развиват за относително дълъг период от време. Въпреки че секциите са основно езикови и математически, целият тест е метод за преценяване на много способности. GMAT не проверява специфични знания придобити по време на средното или висше образование или постижения в някаква специфична област.

Къде ще Ви послужат тези сертификати за английски език?

В случай, че имате желание да учите във Висше учебно заведение в държава, в която официалният език е английски, Вие задължително трябва да притежавате най-малко един от тези сертификати. Това е и един от основните задължителни критерии за прием в най-престижните Висши училища в чужбина. Следователно, ако Ви предстои кандидатстване за образование в чужбина, не се колебайте да се явите на изпит за получаване на някой от вече споменатите сертификати за английски език.

Всеки един от тези сертификати по английски език може да бъде Ваш приорите и при кандидатстване за работа както в България, така и в чужбина. Сертификатите обикновено са много ценени от работодателите, тъй като сами по себе си доказват едно добро и професионално ниво на владеене на езика. За това, ако Вие смятате да си търсите работа с английски език, не отлагайте явяването на изпит и получаването на някой от гореизброените сертификати.